Bệnh đốm đen trên hoa hồng

Lớp học: nấm
Tên gọi chung: Bệnh đốm đen trên hoa hồng
Tên khoa học: Diplocarpon rosae
Cây trồng:

Roses

Tôi là ai?

Rose black spot is an important fungal disease of roses that is mostly active towards the end of spring. The fungus overwinters in infected plant debris from the previous season.

The fungus causes black spots to form on the upper surfaces of leaves. Defoliation can occur in heavily infected plants. Rain, overhead irrigation, and any other water-splashing sources triggers spores from infected plants debris.

Rose black spot tolerates a broad range of weather conditions, thus it allows symptoms to develop throughout the season.

Các biện pháp kiểm soát:

Sử dụng các giống cây trồng và hạt giống kháng bệnh.

Vệ sinh: Giữ cho môi trường xung quanh cây trồng sạch sẽ bằng cách loại bỏ cỏ dại, mảnh vụn thực vật, các bộ phận của cây bị thiệt hại, phát triển của các loại cây không mong muốn và các thực vật xung quanh tự mọc và không được bảo vệ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

azoxystrobin,trifloxystrobin, myclobotanil, penconazole, pyraclostrobin, và kresoxim-methyl.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh