המלחה

מחלקה: עקה סביבתית
שם שגור: המלחה
סימפטומים:

רמות רעילות של נתרן כלורי (מלח שולחן) גורמות נזקי מלח לגידולים. לריכוזים גבוהים של נתרן כלוריד יכולה להיות השפעה הרסנית על נביטת הזרעים ויצירת מתח אוסמוטי הגורם לצמחים לסבול ממחסור במים. ריכוזים גבוהים של נתרן כלורי יכולים גם לגרום לחוסר איזון ביונים ולרעילות הנראית על עלים ישנים כקצוות שרופים, העלולים להתפתח לנמק מורחב יותר.

אמצעי טיפול

בדוק את רמת המלחים בקרקע לפני שתילה. תכנן מראש, הבא בחשבון את רגישות הגידול לנתרן כלורי, את מבנה הקרקע, מאפייניה ואיכות מקור מי ההשקייה. במידת הצורך, בצע פעולות מנע, פעל לשיפור הניקוז בחלקה או יזום מספר השקיות בנפח גבוה על מנת לשטוף ולדחוק מלחים החוצה מאזור הגידול.

חפש באופן תדיר אחר סימפטומים של המלחה – בייחוד לאחר אירוע גשם משמעותי. דבר זה ישפר את זמן התגובה שלך ויאפשר להגיב לפני שנגרם נזק חמור לצמחים.

כדאי לדעת כי דישון ודשנים באופן כללי יכולים להשפיע על רמת המליחות, אמנם הפחתה משמעותית או עצירת יישומי הדישון המתוכננים, בדרך כלל, אינה פעולה קריטית שיש לנקוט בה ואפילו עלולה לגרום יותר נזק, שכן חומרי הזנה חיוניים לגידול עלולים להיות במחסור.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

יש להקפיד על זהירות בעת שימוש במוצרים להגנת הצומח. אחריותו הבלעדית של המגדל היא לעקוב אחר ההרשאות המשפטיות ביחס לחוקים בארצם ובשווקי היעד שלהם. חובה לקרוא את ההוראות שנכתבו על תוויות, ובמקרה של סתירה, לעבוד על פי תווית המוצר. חשוב לזכור כי מידע שנכתב על התווית בדרך כלל חל על השווקים המקומיים.

גלרית תמונות