Bọ xít

Lớp học: Côn trùng
Tên gọi chung: Bọ xít
Tên khoa học: Species of several genera belonging to the Pentatomidae family
Cây trồng:

Peach, apple, nectarine, pear, tomato, soy, peach, apricot cherry, raspberry, wheat, pecan, cotton, pea, rice, alfalfa, and corn

Tôi là ai?

Stink bugs (pentatomids) were given their name due to the malodor they secrete as a defense mechanism when injured or in the presence of humans. The Pentatomidae family contains tens of genera that have hundreds of different species from which only several are considered significant pests: brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys), green stink bug (Nezara viridula and Acrosternum hilare), rice stink bug (Oebalus pugnax pugnax), brown stink bug (Euschistus servus), and one spotted stink bug (Euschistus variolarius).

Stink bugs are agricultural pests capable of rapidly reproducing; females can lay up to 400 eggs during their lifespan. Stink bugs cause significant damage to fruit and vegetable crops. Stink bug infestations are likely to cause an overall reduction of yields. Damage is inflicted when stink bugs feed on plant parts, especially on fruits which can lead to poor quality fruits that are unfit for the market. One of the main symptoms is scarring of fruit peels from necrotic zones. Important fact: stink bugs can feed and survive on uncultivated plants and weeds.

Các biện pháp kiểm soát:

Thời gian: Việc khắc phục sự phá hoại của sâu bệnh trong những giai đoạn đầu thường dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn. Thường xuyên theo dõi đồng ruộng và tìm kiếm các dấu hiệu trên.

Phát triển Kết cấu Bên trong: Giữ cho kết cấu khép kín và lưới không có lỗ.

Các sản phẩm được sử dụng ở một hoặc nhiều nơi trên thế giới có thể chứa các thành phần sau:

lambda cyhalothrin, bifenthrin, cypermethrin, zeta-cypermethrin, và methomyl.

*Names marked in red are considered to be highly poisonous to beneficial insects.

*Names marked in green are considered to be organic and IPM (integrated pest management) compatible.

Cần thận trọng và chú ý cẩn thận khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ thực vật nào (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ). Trách nhiệm duy nhất của người trồng là theo dõi các quyền sử dụng và quyền hợp pháp liên quan đến pháp luật tại quốc gia và thị trường đích của họ. Luôn đọc hướng dẫn được ghi trên nhãn và trong trường hợp mâu thuẫn, hoạt động theo nhãn sản phẩm. Hãy nhớ rằng thông tin được viết trên nhãn thường áp dụng cho thị trường địa phương. Các sản phẩm kiểm soát dịch hại dành cho canh tác hữu cơ thường được coi là kém hiệu quả so với các sản phẩm thông thường. Khi tiếp xúc với hữu cơ, sinh học và trong một chừng mực nào đó một số lượng nhỏ các sản phẩm hóa học thông thường, việc loại bỏ hoàn toàn dịch hại hoặc bệnh thường sẽ yêu cầu một vài lần điều trị cụ thể hoặc kết hợp các phương pháp điều trị.

thư viện hình ảnh